Aktuality

pátek
8. srpna
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

B. Sobotka: Splnili jsme třetinu předvolebních slibů ČSSD

Téměř třetinu svých předvolebních slibů splnila ČSSD po prvních šesti měsících vlády. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil premiér Bohuslav Sobotka společně se všemi sociálnědemokratickými ministry.

Premiér zdůraznil, že ministři za ČSSD intenzivně pracují na napravování chyb, které v rezortech zůstaly po sedmi letech pravicových vlád. „Státní správu jsme převzali v mnohem horším stavu, než jsme se domnívali. Zdá se, že minulé vlády nevěnovaly fungování státu příliš pozornosti, ale o to více se podřizovaly různým zájmovým a lobbistickým tlakům“, řekl Bohuslav Sobotka.

Splněné sliby ČSSD podle Bohuslava Sobotky vedou k posílení české ekonomiky, a k zlepšení sociální situace občanů. Postupné plnění předvolebního programu označil Sobotka za klíčovou záležitost pro ČSSD. Zdůraznil, že vláda chce i nadále pracovat na realizaci dalších závazků  programu ČSSD.

Za důležitý splněný slib označil snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a dětskou výživu a daňové úlevy pro rodiny s dětmi a seniory, zejména navrácení slevy na dani pro pracující důchodce a zavedení porodného na druhé dítě. Jako velký úkol vlády pod vedením ČSSD vidí zlepšit komunikaci se sousedními státy a s představiteli Evropské Unie

Mezi zásadní splněné sliby ministryně Michaely Marksové-Tominové patří vedle porodného na druhé dítě a daňových úlev pro rodiny nově navrhované posílení prostředků o 750 milionů Kč, které bude využito na zvýšení platů pracovníků v sociálních službách.

Velké změny se podařilo prosadit na Ministerstvu zdravotnictví.  Zrušilo regulační poplatky a snížilo daň u léků.  Za velký úspěch považuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček více než miliardovou úsporu, které se podařilo dosáhnout revizemi cen a úhrad z veřejného zdravotnictví.

Na tvrdý postup proti drogovým a příhraničním mafiím se vydalo Ministerstvo vnitra v čele s Milanem Chovancem.  Ministr také vyhlásil boj daňové kriminalitě a spustil činnost speciálních týmů KOBRA.

Více míst ve školkách a školách prosadil ministr školství M. Chládek. Zahájil rovněž proces personální stabilizace ve školství a zavedení zdravého životního stylu do škol.

Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva vyzdvihl změnu legislativy o neziskových organizacích, která by jinak znamenala ohrožení činnosti těch, kteří se zabývají sociálními službami.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Janem Mládkem aktivní proexportní politikou vytvořilo stovky pracovních míst díky přílivu nových velkých investorů do Česka. Společně s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem prosadili koncept tzv. jednotné ekonomické diplomacie

Lubomír Zaorálek se intenzivně věnuje získávání nových zahraničních investic, podporování exportu v rámci ekonomické diplomacie a otevírání nových konzulárních zastoupení. Významně se také zlepšily vztahy s Čínou a dalšími potenciálně zajímavými regiony.

převzato ze: www.cssd.cz

odkaz na podrobný přehled:

Šest měsíců nové vlády: Přehled splněných závazků