O nás

staňte se členem

7. dubna 1878 byla v hostinci U Kaštanu v pražském Břevnově založena Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Ve svém prvním politickém programu měla například boj za volební práva, kratší pracovní dobu a lepší pracovní podmínky.

Česká strana sociálně demokratická je tedy nejstarší politickou stranou u nás s více než 130letou historií. Svou činnost obnovila v Kroměříži bezprostředně v prvních týdnech po listopadu 1989 a jejími členy tehdy byli jak předváleční sociální demokraté, tak lidé s levicovým cítěním, kteří chtěli navázat na evropské sociálně demokratické hnutí.

V následujícím období prosazování pravicového pojetí transformace české společnosti orientované pouze na všeobecnou privatizaci, spoléhání se na neviditelnou ruku trhu bez přívlastku, bez posuzování širších společenských souvislostí a dopadů se ukázalo, že taková cesta vede k rozdělení společnosti jen na základě majetku a úspěchu a že taková společnost je jako celek chudá. Sociální demokracie sdružuje lidi, kteří chtějí společnost, kde slova jako „svoboda, spravedlnost, solidarita“ nejsou jen prázdnými pojmy.

Programem současné sociální demokracie je evropský sociální model, založený na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství, v níž svou nezastupitelnou roli hraje občanská společnost, ale také stát, který musí korigovat selhání tržních sil a zejména garantovat dostupnost veřejných služeb, jako je zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná doprava, atd.

Tento program prosazuje sociální demokracie na všech úrovních, v komunální politice, stejně jako na úrovni krajské, celostátní či evropské.

V Kroměříži se Sociální demokracie od roku 1990 zúčastnila všech voleb do samosprávy města Kroměříže

Místní organizace Kroměříž dosahuje dlouhodobě velmi dobrých volebních výsledků

Věříme, že k tomu přispívá jak angažovanost v komunální politice, tak také práce pro veřejnost na bázi dobrovolnosti a volného času, vzpomenout za všechny můžeme například počítačové kurzy pro veřejnost či cvičení pro ženy v rámci Sokola Kroměříž vedené Ing. Olgou Sehnalovou, dlouholetou předsedkyní MO Kroměříž.

Řada dalších našich členů se podílí na práci různých neziskových organizací - zahrádkáři, organizace osob se zdravotním handicapem, sportovní organizace.

Besedy a přednášky pro veřejnost na různá témata organizuje MO ČSSD Kroměříž průběžně, stejně jako tradiční oslavy 1. Máje v Kroměříži.

Zástupci místní organizace v zákonodárných sborech

Složení výboru místní organizace v Kroměříži

Bc. Karel Holík, BA, MBA - předseda
Jaroslava Krejčiříková, DiS.
Mgr. Miloslava Nosková
Ing. Věra Nováková
MUDr. Olga Sehnalová, MBA 
Ing. Petr Opravil
Marek Šindler

aktualizováno 6.1.2017