Aktuality

středa
26. září
2018
Marek Šindler

napsal(a)
Marek
Šindler

Bilanční aneb co se povedlo i nepovedlo v uplynulém období

Právě končící čtyři roky mohu ve finále hodnotit převážně pozitivně, i když začátky nebyly úplně jednoduché. Vedení radnice se kompletně obměnilo. Přišli lidé, kteří do té doby neměli s komunálem žádné zkušenosti a chvíli trvalo, než se rozkoukali. Město je složitý organismus s velkou setrvačností. Navíc některé činnosti, například tzv. přenesená státní správa, fungují víceméně autonomně. I přes rozvážnější rozjezd si tedy troufnu tvrdit, že celkový objem realizovaných plánů bude větší než v předchozím období.

Za jeden z největších úspěchů považuji zachování obchodního podílu v kroměřížském VAKu, voda je a bude strategická komodita a město Kroměříž se svými 46,31% akcií je stále ovládající osobou. Vedle přijatelné ceny vody pro lidi to zahrnuje i široký rozsah investic s významným využitím státních i evropských dotací. Za všechny uvedu modernizaci úpravny vody na Kojetínské ulici s použitím špičkových technologií.

Vedle VAKu město vlastní nebo spoluvlastní Kroměřížské technické služby a Biopas. Jejich prostřednictvím radnice zajišťuje nejdůležitější činnosti – MHD, veřejné osvětlení a semafory, opravy a údržbu chodníků a komunikací, péči o veřejnou zeleň, dětská hřiště, pískoviště a lavičky, udržování čistoty v létě i v zimě nebo nakládání s odpady. Tady vzpomenu postupnou přestavbu naší autobusové flotily na ekologičtější CNG a taky úspěšný projekt domácích kompostérů, které rozšiřují možnosti třídění odpadů v domácnostech. A byla-li řeč o opravách chodníků a komunikací, to je, jak říkají anglosasové, never ending story – na jednom konci města skončíte a na druhém můžete začít znovu. Máme jich v Kroměříži a místních částech téměř ke dvěma stům kilometrů. Vynaložené finanční prostředky na jejich opravu a údržbu v tomto období činily hezkých kulatých 100 mil. Kč. Jen namátkou to byly chodníky v ulicích Březinova, Obvodová, Sv. Čecha, Nábělkova, Gorkého, Rumunská, Nádražní, U Rejdiště, Vrobelova, Žižkova, Stoličkova, Brandlova, Tomkova, Bartošova, Štítného, Švabinského nábřeží, Lennonova ulička a ulice Vodní, tedy první půlka. Vozovky se opravily na ulicích Zeyerova, Šturzova, Alšova, Na Hrázi a za letištěm včetně mostu přes Kotojedku, Čelakovského, Kaplanova a v Hradisku.

Osobně jsem velmi rád, páč jsem se snažil komunikovat i s osadními výbory v našich místních částech, že se povedlo vybudovat víceúčelová hříště v Bílanech, Trávníku a Postoupkách, menší travnaté hřiště v Drahlově, opravit střechu a vybavit kulturák ve Zlámance a podařilo se zapracovat i v Těšnovicích na Žlíbku. Dalo by se pokračovat… Místní části nám nejsou a nikdy nebyly cizí.

Vím a chápu, že vždycky se dá udělat víc, ale vězte, že do puntíku platí výrok Jacka Nicholsona z filmu Lepší už to nebude: „Nejhorší chodník v New Yorku a zrovna před naším barákem!“ 

Příště přijde na řadu i ten váš problém. Určitě.