Aktuality

středa
3. října
2018
Marek Šindler

napsal(a)
Marek
Šindler

Co plánujeme? Nebojíme se velkých kroků

Čím začít? Jestliže jsem na jiném místě psal, že zachování vlivu na kroměřížské vodárny považuji za jeden z největších úspěchů končícího volebního období, tak skutečnost, že město stále nemá nový územní plán, vidím jako velký problém. Třebaže běžný občan ani netuší, územní plán je základní dokument, slabikář a kuchařka zároveň jakéhokoliv dalšího smysluplného rozvoje našeho města. Jeho absence brzdí soukromé stavebníky stejně jako je komplikací pro podnikatelský sektor. Proto úsilí o jeho co nejrychlejší vypracování, projednání a schválení bude jednou z našich priorit. Současně budeme usilovat o projednávání stávajících žádostí na jeho změnu, které se nyní neděje. V této souvislosti se také jeví jako nezastupitelná pozice městského architekta úzce spojená s odborem rozvoje. Chceme ji prosadit.

Všichni cítí, že doprava je velký problém. Nezbytným předpokladem pro zlepšení dopravy ve městě a zrušení ranních a odpoledních komplikací je vybudování nového přemostění řeky Moravy. Pouhá oprava lávky nestačí! Bude to stát velké peníze a velké úsilí, ale my jsme připraveni. Prosazujeme rovněž západní obchvatovou komunikaci v koridoru Vážany – ul. K Terezovu – ul. Lutopecká – D1, dále nové řešení parkování v centru a na sídlištích a vybudování parkovacího domu na ul. Velehradská. Současně s obnovou autobusů na ekologičtější pohon CNG chceme rozšířit MHD do jednotlivých místních částí. V první etapě o novou linku Trávnické zahrady – Kotojedy – centrum – Postoupky – Hradisko a zpět a zřídit novou integrovanou zastávku u nákupního centra Rybalka na ul. Osvoboditelů.

Další důležitou oblastí je bydlení. V situaci, kdy město prakticky rezignovalo, ne naší zásluhou, na výstavbu nových bytů, nevidíme jako šťastnou ještě demolici objektů ve stávajících, byť problémových lokalitách. Problém se tím nevyřeší. Budiž nám na paměti ulice Francouzská z 90. let. Řešení spatřujeme ve výstavbě startovacích bytů pro mladé rodiny v získaných objektech na ul. Havlíčkova a následně v dalších lokalitách.

Palčivým problémem pro město je už řadu let dědictví po armádě. Stejně tak je pro občany města velkým problémem roztříštěnost úřadů. Využití budov na Hanáckém náměstí se proto samo nabízí. Budeme usilovat o maximální centralizaci úřadů (stavební, dopravní, finanční, majetkoprávní) do budov na Hanáckém náměstí, kde je současně i možnost parkování a MHD.

Pro Bílany, které tímto zdravím, Kotojedy, Trávník a Trávnické zahrádky, Drahlov a Zlámanku, které také zdravím, pozdrav i pro Těšnovice, Postoupky-Miňůvky a Hradisko, budeme uplatňovat, samozřejmě po konzultaci se zástupci osadních výborů, spravedlivé přerozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtových kapitol, což podle mě činí dle počtu obyvatel zhruba až 85 milionů Kč. Vážany, které jsem zatím nezmínil, považuji za součást města. Zkrátka nezůstanou a i cihelnu pohlídáme. Mohou se spolehnout. Věřím, že to prosadíme.