Naši členové

Člen výboru MO SOCDEM Kroměříž
Ing. Petr Opravil

Ing. Petr Opravil

pověřený řízením (SZMK)