Aktuality

čtvrtek
6. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Chybějící instrukce

Vývoj na Ukrajině nepochybně povede k přehodnocení politiky Evropské unie.

Zatím jsme se domnívali, že Evropa chrání jazykovou, etnickou a rasovou různost. Zasazovala se o práva národnostních a etnických menšin všude tam, kde se jí to hodilo.  Když ukrajinský parlament zrušil jazykové právo regionů s ruskou menšinou, Evropa ani náznakem neprotestovala. Jedná se přitom o zemi, o jejíž přičlenění má EU eminentní zájem.

Někdo by tedy měl s bruselskou důkladností vydat podrobné instrukce, z nichž se dozvíme, které menšiny právo na ochranu mají a které si takové právo nezaslouží. Bez takového objasnění budeme zbytečně tápat a hrozí, že práva přiznáme i těm skupinám, které na to z humanitárního hlediska nemají nárok.

Zatím Evropa prosazovala politiku multikulturalismu. Je to politika, která zdůrazňuje, že v jednom státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale celé skupiny s různou kulturou.

Multikulturalismus vyzvedává prospěšnost kulturní rozmanitosti. Jeho cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, rasu či přesvědčení. Nyní Evropa uvažuje o sankcích pro ruské občany. Mají mít podobu restrikcí v oblasti vízového styku. Pokud k něčemu takovému dojde, nebude se na Rusy vztahovat jinak zcela univerzální pravidlo multikulturalismu. Bude na ně pohlíženo jako na riziko, jež představuje bezpečnostní hrozbu pro země Evropy, které přiznávají rovnoprávnost naprosto všem. S výjimkou Rusů.

Zatím proti multikulturalismu vystupovaly především ultrapravicová, nacionalistická a xenofobní hnutí. Pokud se jejich pohled na svět stane oficiální politickou platformou sjednocené Evropy, jistě si na to zvykneme.

Je však opět třeba vydat podrobné instrukce, jež ozřejmí, která kultura si rovnoprávnost zaslouží a která nikoliv. Jinak budeme zase tápat a hrozí, že rovný přístup dopřejeme i skupinám, s nimiž je nutno kvůli bezpečnostnímu riziku zacházet jako s lidmi druhé kategorie.

Rozhodně se nepřimlouvám za práva Rusů. Nechci být vnímán jako bezpečnostní riziko. Pouze mi chybějí přesné instrukce, na jejichž základě bych byl schopen dostatečně flexibilně vnímat řeči o rovnoprávnosti a stejné důstojnosti všech lidí bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a politickou orientaci.

Zdroj: Právo (6.3.32014)