Aktuality

středa
12. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Do Evropy šijí zleva i zprava

jak ukázal nejnovější průzkum, důvěra v Evropskou unii a v Evropský parlament je u nás na historicky nejnižším bodě. Unii důvěřuje třetina lidí (34 procent podle STEM), jejímu parlamentu ještě o něco méně (30 procent).

Nevýhodou podobných průzkumů je, že nezjišťují příčiny poklesu důvěry. Omezují se na identifikaci skupin, které jsou vůči Evropské unii nejvíce skeptické. Víme, že většina z nich jsou lidé starší, se středním a nižším vzděláním, materiálně hůře zajištění a spíše levicově orientovaní. Jde o lidi, kteří jinak ve volbách podporují buď ČSSD, anebo KSČM.

Lze předpokládat, že jim na Evropě vadí, že je málo sociální, upřednostňuje zájmy ekonomicky silných aktérů, vyzývá členské státy k politice škrtů v sociální oblasti.

Je zde ovšem i další, i když méně početná skupina odpůrců Evropy. Jde o stoupence čistého trhu bez přívlastků. Vytýkají Evropě, že svými regulačními opatřeními omezuje volnost neviditelné ruky, a přirovnávají Evropskou unii k RVHP. Jedná se převážně o voliče ODS.

Zatímco nemalá část levicově orientovaných se k volbám prostě nedostaví, voliči pravicoví nastoupí v plné síle. I když jsou po posledních volbách v citelné menšině, přijdou volit takovou Evropu, která bude ještě více nahrávat privilegovaným.

Deregulace, po níž volají, totiž neznamená oslabení či dokonce zrušení pravidel. Deregulace znamená přesměrování pravidel tak, aby vyhovovala velkým na úkor malých a silným na úkor slabších. Deregulace ještě více posílí ekonomické imperativy individuálního zisku oproti zásadám sociální solidarity. Oba tábory kritiků Evropy se v den voleb zachovají odlišně. Levicoví kritici k volbám manifestačně nepůjdou, aby Evropu potrestali za její nízký stupeň sociální citlivosti. Pravicoví kritici k volbám půjdou s cílem zredukovat i ty sociální ohledy, ke kterým se Evropská unie hlásí.

Po volbách pak bude o to více důvodů nemít Evropu rád a nedůvěřovat Evropskému parlamentu. Všechno to, co levicovým voličům na Evropě vadí, bude v případě úspěchu pravice zase o něco umocněno.

Zdroj: Právo (12.3.2014)
převzato: www.cssd.cz