Aktuality

středa
5. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Fiskální pakt a Ukrajina

Po zkušenostech s Řeckem, Španělskem a dalšími přijala počátkem loňského roku většina zemí EU dohodu o právně vymahatelné rozpočtové kázni jednotlivých států (tzv. fiskální pakt). Cílem je zabránit vysokým schodkům ve státních rozpočtech a růstu zadlužení. Země eurozóny, a tím méně Evropa jako celek, nejsou po pěti letech hospodářské krize natolik stabilizovány, aby byly s to výrazněji pomáhat ekonomicky slabým. I ty země EU, jejichž problémy zatím nejsou citelné, jsou vyzývány k přijetí tvrdých úsporných opatření.

Ve stejné době vede Unie rozhovory o přiblížení Ukrajiny. Zájemcem o členství je země, proti níž je Řecko učiněným ekonomickým tygrem.

Dluhy Ukrajiny jsou tak vysoké a šance na jejich splácení tak nízké, že ratingové agentury hodnotí její kredibilitu nejnižšími známkami. To odrazuje věřitele a prodražuje další půjčky. Devizové rezervy prudce klesají, země nemá peníze na zajištění běžného hospodaření státu.

Letos v červnu bude muset Ukrajina splatit velkou část svého zahraničního dluhu. Zatím se neví, kde na to vezme. Podle řady expertů byla kandidatura na členství v EU nabídnuta zemi, které bezprostředně hrozí státní bankrot.

Předpokládejme, že finanční trhy fungují na základě charity, nezištnosti a lásky k bližnímu. Dále předpokládejme, že pro EU není hospodářská stabilita prioritou. I pak ovšem zůstává řada otázek.

Jak motivovat země, které jsou podrobeny přísnému fiskálnímu dohledu, i když nehospodaří zdaleka tak špatně jako Ukrajina, aby svoji úspornost ještě zvýšily? Podle fiskálního paktu jim totiž v případě jakékoliv rozpočtové nekázně hrozí penále, které by musely odevzdávat do společné evropské pokladny.

Pomoc Řecku byla doprovázena tlakem na drastické škrty, v jejichž důsledku se velká část obyvatel propadla až na samotné dno, do bídy a chudoby. Klesli téměř na takovou úroveň, na které milióny Ukrajinců už nyní žijí i bez drastických škrtů.

Žili si pověstní řečtí důchodci ve větším komfortu a víc nad poměry než ukrajinští oligarchové? Bez uspokojivé odpovědi na tuto otázku mnozí lidé snahu o integraci Ukrajiny do EU možná nepochopí.

Zdroj: Právo (5.3.2014)