Aktuality

čtvrtek
27. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Nemoc z povolání

Bankéř Luděk Niedermayer patří bezesporu k našim špičkovým ekonomům.

Jeho profese ho však zformovala způsobem, který je poněkud nevhodný, má-li se vyjadřovat k věcem jiným, než je šustění bankovek.

V podstatě říká, že máme jít do tvrdých ekonomických sankcí proti Rusku, protože na tom nemůžeme příliš prodělat (Právo 26. 3.). Náš export do Ruska je relativně nevýznamný, i na malé Slovensko vyvážíme dvakrát tolik. Nepříjemná je naše závislost na ruském plynu a ropě, tu však můžeme kompenzovat závislostí na jiných dovozcích. Patrně ze zemí, které už máme vojensky pod kontrolou, i když demokracie je v nich domovem ještě méně než v Rusku.

Když Rusko postrašíme, ruští oligarchové budou v panice převádět své astronomické majetky do našich bank. Je to sice eticky sporné, ale koneckonců mohou naše banky na boji za demokracii v Rusku ještě pěkně vydělat, mne si ruce Luděk Niedermayer.

Pokud Rusko vyškrtneme ze seznamu našich obchodních partnerů, příliš to nepocítíme. Podíl vývozů zboží z EU do Ruska činí méně než osm procent. To je směšně málo proti 60procentnímu podílu exportu Ruska do Evropy.

V okamžiku, kdy by měla začít skutečná analýza politických a sociálních dopadů těchto kroků, nemá již bankéř k věci co dodat. Ani slovo o tom, kolik firem u nás i u nich krachne, kolik lidí ztratí u nás i u nich práci, kolik z nich to přivede do řad extremistických hnutí a bojůvek.

Ani slovo o tom, co dělají autoritativní režimy, jsou-li zahnány do kouta. Kupodivu se nekají, neapelují na občanskou společnost a nevykročí radostně k budování demokratických institucí. Jejich mocenská elita obrátí hněv sociálně deprivovaných lidí proti sousedům a proti obětním beránkům ve vlastních řadách. Ke slovu se pak hlásí politici a političky, kteří své máslo na hlavě zakrývají voláním po „postřílení sousedů atomovými zbraněmi“. Bohužel nám ani ti nejtalentovanější bankéři nespočítají, s jakou pravděpodobností povedou velkoplošné ekonomické sankce k tomu, že se Rusko jako první země na světě zřekne svých geopolitických zájmů, a nakolik hrozí, že válka obchodní se stane jen předstupněm války skutečné.

Zdroj: Právo (27.3.2014)
převzato ze: www.cssd.cz