Aktuality

pondělí
31. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Podíl eura na polidštění ODS

Bude trvat ještě dlouhé roky, než u nás zavedeme euro. Přesto má již nyní na naše poměry blahodárný účinek.

Díky diskusi o něm se dokonce i Občanská demokratická strana pomalu rozpomíná na občany a demokracii. Tedy na demokracii jinou, než je ta partajní, kterou až dosud uznávala za jedině přípustnou. Občanští demokraté vždy tvrdili, že neexistuje nic takového, jako je občanská společnost. Existuje jen stát a jednotlivci. Někteří jsou silní, ti tíhnou k pravici. K rozhodování v rámci státu mají mandát jedině politické strany. Pokud se to někomu nelíbí, má naprostou svobodu založit si stranu vlastní.

Vystupovat mimo rámec ustavených politických stran je nepřípustné. Různí odboráři, ekologisté a další podivné spolky apelující na veřejnost, či dokonce se dovolávající jakéhosi referenda představují ohrožení parlamentní demokracie.

Na hlas lidu, a to především v podobě petic všeho druhu, pohlíželi občanští demokraté vyloženě štítivě. Zmínky o referendu je přiváděly až ke vzteku, jak jsme toho byli svědky třeba v případě sporů o umístění amerického radaru v Brdech.

Nyní tedy ODS odvolává vše, co tvrdila, a tvrdí vše, co jednou provždy zavrhla. Její činovníci se rozejdou do ulic, budou apelovat na lid stranicky neorganizovaný a vyzývat ho, aby připojoval svůj podpis pod její petice. Budou se dožadovat referenda, které by svou silou zvrátilo rozhodnutí vládních parlamentních stran.

Možná se dočkáme i toho, jak Petr Fiala s Janem Zahradilem vyčítají Tomio Okamurovi, že příliš spoléhá na parlamentní mechanismy a málo pracuje s prvky přímé demokracie. Budou nosit hustě popsané petiční archy do těch samých kanceláří vysokých státních činitelů, ve kterých jsou narovnány opomíjené a opovrhované petice z dob, kdy ještě vládla ODS.

Kampaň proti přijetí eura byla načasována do doby těsně před volbami do Evropského parlamentu. V Bruselu ani ve Štrasburku se přitom o přijetí eura vůbec nerozhoduje. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci české vlády. To je však prkotina. Důležité je, že ODS má právě díky euru k lidu tak nějak blíže.

Zdroj: Právo (31.3.2014)