Aktuality

pátek
28. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Společnost služeb, nebo služebníků?

Ekonomové a politici přišli na to, jak vylepšit ekonomickou bilanci země a zároveň zastavit proces vymírání národa.

Řešení je jednoduché. Stačí, aby ženy rodily více dětí a zároveň nastupovaly do práce od jejich nejútlejšího věku. K tomu revolučnímu řešení vyzval českou vládu dokonce i generální tajemník OECD Ángel Gurría.

Poslední výkřik ekonomického rozumu není tak originální, jak se tváří. Právě zvýšení počtu dětí při současném zvýšení pracovního výkonu požadoval po ženách už sociolog Esping-Andersen v knize publikované roku 1999, tedy před plnými patnácti lety.

ánský badatel si tehdy všiml, že ženy ve Skandinávii mají víc dětí než ženy ve Španělsku či Itálii a zároveň tráví mnohem více času v zaměstnání. Podmínkou takového nasazení je fungující sektor služeb, který se stará o děti a domácnosti zaměstnaných žen.

Zde je ovšem skryt problém, který v dnešní diskusi zachránců ekonomiky a porodnosti nezaznívá. Aby si mohla jedna skupina domácností dovolit platit za hlídání dětí, úklid, praní, přípravu jídla a další domácnostní aktivity, musejí být tyto služby poskytovány lacino. Takové služby ovšem poskytují zpravidla zase jiné ženy, které si pak při nízkých příjmech nemohou dovolit zaplatit služby za svoji vlastní domácnost. Ženy zaměstnané v obslužných činnostech si příliš dětí dovolit nemohou, protože z nízkých výdělků by nezaplatily ty, kdo by o ně měli pečovat.

„Rozvoj osobních služeb není možný jinak než v kontextu rostoucí sociální nerovnosti, kde jedna část populace si přivlastní dobře placené aktivity a nutí druhou část, aby převzala roli jejích služebníků,“ upozornil na tuto drobnou vadu na kráse před více než čtvrt stoletím francouzský sociolog André Gorz.

Pro pravicové ekonomy a politiky bude takové řešení jistě přijatelné. Ti levicoví by však měli dodat, že je v zájmu sociální spravedlnosti, aby byly zmíněné obslužné činnosti poskytovány veřejným sektorem financovaným z daní velkých firem a nejbohatších příjmových kategorií.

Jinak budeme mít místo společnosti služeb jenom společnost služebníků.

Zdroj: Právo (28.3.2014)