Aktuality

sobota
8. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Tak trochu povědomé

Když bylo na jaře roku 1999 ze Srbska pomocí cíleného bombardování vykrajováno Kosovo, našli se lidé, kteří jásali.

Nastává prý nový věk, kdy suverenita států bude muset ustoupit právu etnických a jazykových skupin na sebeurčení. Patřil jsem k odpůrcům likvidace jednoho z posledních pilířů mezinárodní stability. V článku nazvaném Místo jestřábů čeští holubi jsem své obavy vyjádřil: „Nestal se postup NATO v případě Kosova časovanou bombou, která může příště explodovat ve střední a východní Evropě prakticky kdekoliv?“ (Právo 10. 4. 1999)

Vzpomínám si, jak jeden vysoký zahraniční činitel tehdy na otázku, proč je bombardována Jugoslávie bez vyhlášení války, odpověděl lakonicky: „Protože na to máme žaludek.“ Bylo to stručné, výstižné a všem naprosto srozumitelné.

Karel Schwarzenberg se později vřele objímal s šéfem státu, který vznikl na troskách ideje státní suverenity.
Rusové okopírovali kosovský recept v případě Krymu. Karel Schwarzenberg to tentokrát považuje za „prachsprostou okupaci a anexi Krymu“. Pokud se takto chová muž třímající pevně prapor morálky, jak by asi reagovala nějaká zcela nemravná korouhvička?

Nejpozději Kosovem jsme se vrátili do epochy, kdy mezinárodní právo bylo nahrazeno počtem divizí. Už tehdy bylo jasné, že z toho nic dobrého nevzejde. Nebylo mi tehdy líto Miloševiče, nýbrž právě jen mezinárodního práva. Proto si dovolím ocitovat se ještě jednou: „To, co provedlo NATO v Jugoslávii, dává například volné ruce Číně, aby ve jménu svých nejvyšších hodnot zasáhla podle svého uvážení kdekoliv na asijském kontinentu.

Stejně se může zachovat kterékoliv další vojensky silné uskupení. Jestliže se z OSN stala firma v likvidaci, proč by si její majetek nerozkradli všichni, kdo na to mají sílu a žaludek.“ (30. 3. 1999)

Po patnácti letech se stejná historie v poněkud jiných kulisách opakuje. Ti, kdo tehdy mlčeli k bourání Srbska, se úpěnlivě dovolávají ideje státní suverenity. Je třeba mít dobrý žaludek na to, aby se mohli rozhořčovat: Rusy je třeba všemi prostředky potrestat. Dovolili si něco neslýchaného. Chovají se stejně jako my.

Zdroj: Právo (8.3.2014)