Aktuality

sobota
1. března
2014

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Jan Keller: Zvětšovací sklo

I když by se mohlo na první pohled zdát, že ekonomické a sociální poměry na Ukrajině jsou zcela jiné než u nás a jinde v Evropě, jde spíš o rozdíl v kvantitě než v kvalitě. Jako kdybychom tam pod zvětšovacím sklem viděli to, co se v drobnějším provedení odehrává i jinde.

Na Ukrajině došlo k tomu, že oligarchové přesměrovali státní prostředky do svých kapes. Jejich část velká zmizela na bankovních kontech v cizině. Státní pokladna zeje prázdnotou a je iluzorní myslet si, že ji naplní oligarchové, kteří své peníze z úctyhodných bank vyzvednou a pokorně je vrátí.

Pokladnu bude nutné naplnit na úkor obyvatel, kteří toho moc nemají. Za tímto účelem bude třeba na Ukrajině provést reformy sociálního zabezpečení, penzijního systému a zdravotnictví. Víme o nich zatím jen to, že budou lidi hodně bolet.

V jiných zemích Evropy probíhá podobný proces, jenže ne tak drasticky. Přímá korupce odčerpává peníze do kapes vlivných kmotrů ne tak brutálním způsobem jako na východě. Větší úlohu hrají legální mechanismy. Bohatí a vlivní zvyšují svůj podíl při rozdělování nově vytvořeného bohatství. Zároveň se daňová zátěž postupně přesunuje na příslušníky středních vrstev a v důsledku růstu nepřímých daní také na ty, jejichž příjmy jsou nejnižší.

Ze stagnujících příjmů však není dost dobře možné dostatečně vydatně naplňovat státní pokladnu. Proto musejí nastoupit reformy, které budou chudší většinu společnosti hodně bolet. Jejich hlavním cílem je privatizovat nejlukrativnější části veřejného sektoru. Vyřeší se tím řada problémů. Ze státní pokladny se už nebude muset vydržovat chod rozsáhlého veřejného systému. Stálý tok peněz z kapes obyvatel bude vyváděn přímo na konta těch, kdo si zmíněné segmenty zprivatizují.

Oficiálně se vše zdůvodní tím, že sociální stát byl výrazem života nad poměry a sociální výdaje vedly k růstu státního dluhu.

Zametou se tak stopy nad tím, kde vlastně končily peníze, které nedoputovaly do státní kasy. Jejich šťastní majitelé jich pochopitelně využijí k privatizaci lukrativních částí veřejného sektoru. Státní dluh na východě i na západě poroste dál. Proto bude nutné sáhnout k dalším reformám, které budou obyvatelstvo bolet ještě víc. Oligarchové a reformátoři už dohlédnou na to, aby si zbytek společnosti nežil rozmařile nad poměry.

Zdroj: Právo (1.3.2014)