Aktuality

úterý
12. srpna
2014
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Je zvolení do zastupitelstva a rady osobním rizikem kandidáta?

Pravidelně se v mediích setkáváme s články o zahájeném stíhání starosty, radních i celých zastupitelstev na základě udání, nebo vlastního rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Speciálně za to, že na základě řádného projednání věci a veřejného HLASOVÁNÍ dospěl tento zvolený orgán ke svému usnesení v dané věci.

Stíhání je vedeno proti tomuto usnesení, nebo proti starostovi, který toto usnesení plnil (viz pražský magistrát, Liberecké zastupitelstvo, nebo jisté obecní zastupitelstvo v Čechách, které se usneslo na prodeji pozemků za cenu, která se jednomu ze zastupitelů zdála nízká atd., apod.).

Dostávám dotazy na toto pojetí práva od potenciálních kandidátů v komunálních volbách, ale také si této skutečnosti všímají některá media. Zdůrazňuji, že přísně odmítám jakoukoliv formu korupce. Nemám také na mysli kauzy známé z Poslanecké sněmovny. Snažím se jen vyjádřit obavy z omezení demokratického procesu kolektivního rozhodování, navíc na malém prostoru tohoto příspěvku.

Otázka zní: kde jsou hranice mezi demokratickým výkonem zvolené funkce a soudní mocí? Právní a demokraticky řízený stát stojí na 3 pilířích: justici, exekutivě a demokraticky zvolené zastupitelské moci.  Jak má svobodně zastupitelstvo nebo rada hlasováním rozhodovat ve věci, když si je vědomo možného postihu nepředvídatelným soudním výrokem za své kolektivní usnesení. Povětšinou v mnohaletém procesu a s rozsudkem mnohdy jen na základě anonymního znalce?

Například. Současný pražský primátor přistoupil k velmi zajímavému aktu. Ve věci tunelu Blanka nedal rozhodnout o pokračování v práci a zaplacení faktur, ani městské administrativě - úředníkům, ani voleným orgánům - radě či zastupitelstvu, ale v arbitráži. Ta rozhodla do 3 měsíců, tedy poměrně rychle a zvolené orgány metropole ani úředníci nebyli ohroženi udáním či trestním stíháním. Nahradí časem arbitráž (rozhodnutí 3 rozhodců) usnesení zastupitelstev?

Kromě imunitou obdařených poslanců a senátorů, je skutečně odvážné stát se obecním nebo krajským zastupitelem.

12. 8. 2014
Ing. Jan Slanina