Aktuality

úterý
24. března
2015
Marek Šindler

napsal(a)
Marek
Šindler

Kouzelný autobus

V současné době je dopravní obslužnost všech místních částí vyjma Vážan /MHD/ zajišťována linkovou dopravou různých dopravních společností v návaznosti na Plán dopravní obslužnosti území – Zlínský kraj zpracovaný Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. Města a obce do systému přispívají ročním příspěvkem na krytí tzv. prokazatelné ztráty. Pro město Kroměříž to činí – rok 2014 / 2 482 000,-Kč/, rok 2015 / 2 460 000,-Kč/.

Od 1.října 2014 začala sama od sebe jezdit na lince Bílany – Kroměříž – Trávnické zahrádky soukromá společnost Magic Bus. Proč ne, je-li to její podnikatelský záměr. Jenže následně Magic Bus požádala město o dotaci této své linky, a to 36 000,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo tuto žádost na svém jednání 18. prosince 2014 zamítlo. Logicky. Neproběhla žádná objednávka, žádné výběrové řízení. Zastupitelstvo, ale chápe požadavky občanů místních částí na větší komfort v dopravní dostupnosti.

Na základě prosincového usnesení proběhla v lednu a únoru jednání  s vedením společností Kroměřížské technické služby, s. r. o.  a KRODOS BUS, a.s. k dané problematice. Jednáních se účastnili rovněž zástupci osadních výborů Bílan a Trávníku.

Společnost KRODOS BUS a.s. je schopna / IHNED/ rozšířit počet linek zajíždějících do Bílan ve směru do Kroměříže, ale pouze na autobusové nádraží. Lze rozšířit počet linek, které budou pokračovat dále přes město až k nemocnici, což by obyvatelům Bílan více vyhovovalo, ale zde je potřeba požádat o udělení licence.

Kroměřížské technické služby, s.r.o. mohou vygenerovat v rámci stávajících jízdních řádů, vozového parku a personálu 4 – 6 linek obsluhujících Trávnické zahrádky a Trávník. Bohužel v méně vytížených časech. Dále byla diskutována možnost v těchto časech protáhnout linku až do dalších místních částí / Hradisko, Postoupky, Miňůvky/.

Všemi jednajícími bylo dohodnuto, že situace se bude nadále sledovat.

Závěrem snad jen dodám dvě věci. Zaprvé - jednání pana Petříka /firmy Magic Bus/ je krajně neseriózní. Nemůže příjít, že já tady budu jezdit autobusem, dej mi město půl milionu ročně. Město se musí řídit platnými zákony a vyhláškami. A zadruhé - na základě podnětů od občanů z místních částí, které p. Petřík svým jednáním vyvolal, město Kroměříž vešlo v jednání se stávajícími dopravci a krajským koordinátorem dopravy o úpravě jízdních řádů tak, aby lépe vyhovovaly potřebám cestujících. A to v rámci příspěvku města na dopravní obslužnost prostřednictvím Krajského úřadu. Případně hledáme jiná řešení. Město Kroměříž určitě neodmítá " levnou ekologickou městskou dopravu", ale všechno má svá pravidla.

V Kroměříži 24.3.2015 

Marek Šindler, místostarosta