Aktuality

pondělí
20. června
2011
MUDr. Olga Sehnalová, MBA

napsal(a)
MUDr. Olga Sehnalová,
MBA

Lípy Velehradská

Poškození kořenového systému při rekonstrukci chodníku na Velehradské ulici, po němž musela být vykácena jedna z nejcenějších lipových alejí ve městě, je neomluvitelné. Souhlasím s interpelací kolegy MUDr. Kremla na posledním jednaní Zastupitelstva města Kroměříže, ve kterém žádá vyšetření totoho postupu a určení osobní zodpovědnosti i opatření, aby při dalších rekonstrukčních pracech k podobnému selhání nedošlo.