Aktuality

pátek
16. února
2018

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska

Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje uznání a poděkování zaměstnancům Kroměřížské nemocnice a.s. za práci, kterou vykonávají ve prospěch občanů Kroměříže a celého regionu. Zastupitelstvo města Kroměříže považuje Kroměřížskou nemocnici a.s. za klíčovou infrastrukturu regionu poskytující zdravotní péči. Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že spektrum odborností poskytujících zdravotní péči v Kroměřížské nemocnici a. s. odpovídá dlouhodobým potřebám kroměřížského regionu. 

Zastupitelstvo města Kroměříže považuje za alarmující situaci nedostatku praktických lékařů a stomatologů v regionu a nabádá Zlínský kraj v prvé řadě k řešení problematiky regionální dostupnosti praktických lékařů a stomatologů v krátkodobém a střednědobém horizontu, kterou Zastupitelstvo města Kroměříže považuje za akutnější prioritu k řešení z hlediska občanů Kroměřížska.

Zastupitelstvo města Kroměříže je toho názoru, že představy uvedené v materiálu Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020 na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 5. 2. 2018 o tzv. centralizaci specializované péče vedoucí k omezení či ukončení činnosti oddělení s mimořádně dobrou pověstí v Kroměřížské nemocnici a.s. jsou cestou ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče v kroměřížském regionu. Materiál neodpovídá na řadu základních otázek provozního charakteru. Není znám ani reálný ekonomický dopad případných rozhodnutí a faktická přidaná hodnota zásadní změny systému oproti stávajícímu stavu. Centralizace běžné specializované péče a její odsun mimo okresní nemocnice jde na úkor kvality, bezpečnosti a dostupnosti péče a bude mít vážné dopady pro fungování celého systému zdravotní péče.

Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že navržené změny by měly zásadní negativní dopad na ekonomickou a provozní životaschopnost Kroměřížské nemocnice a.s. poskytující základní zdravotní péči občanům Kroměřížska a vedly by ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Záměry v navržené podobě činí z Kroměřížské nemocnice a.s. zdravotnické zařízení neposkytující dlouhodobou perspektivu ani z hlediska personálního zajištění a podvazuje tak její další rozvoj. Takový vývoj považuje Zastupitelstvo města Kroměříže za škodlivý.

Zastupitelstvo města Kroměříže souhlasí s myšlenkou centralizace tzv. superspecializované péče, argument o zvýšení bezpečnosti centralizací běžné specializované péče však nepovažuje za opodstatněný. Naopak, Zastupitelstvo města Kroměříže se domnívá, že zcela v rozporu s proklamovaným zvýšením bezpečnosti pacientů i zdravotníků je představa o přesouvání personálu mezi zdravotnickými zařízeními a stejné pochybnosti panují i v otázce společného lůžkového  fondu.

Zastupitelstvo města Kroměříže rovněž vyzývá Zlínský kraj k urychlenému dokončení přerušené realizace záměru instalace a provozování magnetické rezonance, pro které má Kroměřížská nemocnice a.s. platný souhlas přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Významně se tím zlepší dostupnost tohoto dnes již standardního vyšetření pro pacienty našeho regionu a ukončí jejich znevýhodnění k přístupu k nezatěžujícím zobrazovacím metodám v rámci Zlínského kraje. Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje obavu, že další zdržování investice ohrožuje realizaci magnetické rezonance z veřejných zdrojů.

Zastupitelstvo města Kroměříže podporuje postupnou realizaci smysluplných kroků vedoucích ke zvýšení efektivity provozních nákladů zdravotnických zařízení, jako jsou společné nákupy léků a zdravotnického materiálu, energií či jednání se zdravotními pojišťovnami.