Aktuality

čtvrtek
17. března
2022

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Město má zájem na zvelebení Pionýrské louky

Kroměřížská radnice se zajímá o zlepšení stavu sportovního volnočasového areálu Pionýrská louka, který je v bezprostředním sousedství Podzámecké zahrady a který patří Zlínskému kraji. Využívá ho hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Radní Kroměříže se rozhodli, že budou se Zlínským krajem jednat o budoucnosti areálu. „Areál Pionýrské louky včetně vybavení a jednotlivých hřišť je ve špatném stavu. Je zanedbaný a v posledních letech tu neproběhly žádné úpravy, ani vylepšení. I přes neutěšený stav jej využívají kroměřížské školy a někteří sportovci. Mělo by tedy být a je naším zájmem zrekonstruovat jej tak, aby mohl být plnohodnotně a bezpečně navštěvován a užíván,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který byl pověřený jednáním se Zlínským krajem.

Rada města Kroměříže již oslovila vedení kraje s nabídkou na jednání o Pionýrské louce. Nabídla několik možností řešení současné situace. Chce jednat o možnosti bezúplatného převodu či prodeje areálu do majetku města Kroměříže, případně navrhuje dlouhodobý pronájem městu Kroměříži, nebo by mohla být uzavřena dohoda o způsobu rekonstrukce areálu.

Rekonstrukce Pionýrské louky, jednotlivých sportovišť i zázemí pro sportovce i návštěvníky by umožnila lepší využití areálu. „Dopoledne by jej nadále užívaly střední školy jako venkovní školní sportoviště, v odpoledních hodinách pak sportovní kluby a oddíly, které budou mít zájem, a také veřejnost jako volnočasový prostor,“ uzavřel Holík.