Aktuality

pondělí
11. srpna
2014
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Několik poznámek k navrhovanému služebnímu zákonu

(respektive zákonu o státní službě, resp. zákonu o úřednících).

V první řadě se domnívám, že by měl platit jeden zákon pro všechny úředníky. Nikoliv dva: jeden pro úředníky na obcích a krajích a druhý pro úředníky na ministerstvech.

Svůj názor opírám o skutečnost, že veškerý administrativní aparát státu i územních samosprávných celků musí svoji každodenní práci opírat o základní zákon pro výkon státní služby: Správní řád! A dále, o dobrovolně přijatou osobní disciplínu opřenou o veřejností očekávaný morální kredit.

Domnívám se, že klíčem k řádnému výkonu státní služby - a to i v přenesené působnosti- je vzájemný respekt a loajalita s demokraticky zvoleným politickým vedením.  

(viz. Anglie)

§1 úředník má k dispozici volební programy stran, které ve volbách zvítězily

§2 úřad řídí tajemník/ředitel. Politické vedení uplatňuje svůj vliv demokratickým hlasováním o rozpočtu, hospodaření a v organizačních záležitostech

§3úřednický aparát je po volbách připraven aktivně spolupracovat se zvoleným politickým vedením na plnění koaliční dohody, bez ohledu na politickou orientaci. Vždy se při tom řídí platnými zákony.

§4 úřednický aparát, ani zvolené politické vedení si neubližují. J

§5 Odměňování úředníků je kontinuální s věkem a odpovídající funkci

§6 Pracovně právní záležitosti se řídí zákoníkem práce. Odvolání z funkce jen při ztrátě důvěry (únik informací, konspirace). Propuštění ze zaměstnání jen na základě ukončeného trestního stíhání.

Snažil jsem se touto hravou formou jen naznačit, že žádný zákon ani žádné nařízení, nemůže nahradit či nařídit užitečnou a městu prospěšnou spolupráci dočasně zvolené politické garnitury města a stabilizovaného, jen zákonům odpovědného městského úřadu.

11. 8. 2014
Ing. Jan Slanina