Aktuality

pátek
15. ledna
2016
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Projednání návrhu regulačního plánu města Kroměříže

Město Kroměříž připravuje zpracování regulačního plánu v hranicích městské památkové rezervace. Děje se tak v koordinaci s přípravou nového územního plánu města. Na webových stránkách města je vyvěšen první krok: „Návrh zadání regulačního plánu městské památkové rezervace Kroměříž“. Návrh proto, že se k němu každý může podat svá vyjádření a připomínky. Regulační plán má být možností pro každého občana města uplatnit svůj postoj k podobě historického jádra, vstoupit do řešení problematiky jeho života a rozvoje.

Dnes rozhodují v jednotlivých věcech správního řízení a povolení jednotlivé orgány státní správy jednotlivě. Regulační plán do tohoto procesu umožní vstoupit voleným orgánům města i občanům a zejména dotčeným vlastníkům. Tak se mohou podílet na podmínkách pro další rozhodování o podobě jejich obytného prostředí.

Regulační plán bude výhodný pro majitele, kteří budou znát podmínky pro svoje záměry, které by se jinak zdlouhavě nacházely až v průběhu správního řízení, město si vymezí svoji představu o dopravním systému a využití veřejných prostranství, státní správa si do regulačního plánu zapracuje a zveřejní svoje podmínky, projektanti a stavaři budou znát předem jakým způsobem mohou postupovat při modernizaci, opravách, rekonstrukcích stavebních objektů a revitalizaci přilehlých prostranství-nikoliv ve chvíli, kdy je objekt rozestavěn, nebo před dokončením.

Proces zpracování Regulačního plánu MPR bude trvat další 2-3 roky, ve kterých bude město jednat s projektantem a občany nejen na zákonem stanovených veřejných projednáních ale i v průběhu jeho rozpracovanosti a konečně v závěru i ve schvalovacím procesu.

Proto je v zájmu každého, aby se osobně zúčastnil na projednávání tohoto dokumentu, aktivně se tak podílel na zpracování představy o podobě historického jádra našeho města.