Aktuality

pondělí
2. února
2015
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Regulační plán městské památkové rezervace

Město, ve kterém je vymezena městská památková rezervace, má mít regulační plán. Hlavním důvodem je snaha o objektivní pohled na stav centra města a zejména otevřená diskuze a naslouchání všem, kteří se v procesu jeho zpracování vyjádří. Cílem je ochrana a rozvoj veřejného prostranství. Respekt k soukromému vlastnictví, určitý konzervativní pohled. Nepůjde o jednorázové nařízení, nebo vyhlášku. Bude to dohoda občanů s městem, projektanta, odborníků na dopravu a správců inženýrských sítí.

Ing. Jan Slanina, 2. 2. 2015

Předseda výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu.