Aktuality

čtvrtek
15. ledna
2015
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Rekonstrukce a modernizace v historickém jádru města Kroměříže

Kompletní reakce na některé příspěvky na stánkách „Kroměřížanu“.

Je opravdu těžké a odpovědné rozhodovat v aktuálním čase o návrhu na změnu fasády, střešní plochy, nebo okenních výplní. Proto se rozhoduje ve sboru odborníků - státní památková péče, Národní památkový ústav, zodpovědný volený zastupitel, stavební úřad v závažnějších případech ve výboru Zastupitelstva města.

Trvá to mnohdy dlouho a nemůže se takového řízení zúčastnit široká veřejnost, které se to nepochybně také dotýká.

Architektura je umění, které není možné vypnout jako hudbu, nedívat se na ni jako na obraz když nechci, nebo nejít na film, který se mi nelíbí, do kina, ale všichni s ní žijeme každý den a stává se tak součástí našeho života.

Měli bychom také vnímat skutečnost, že komplex staveb, ploch, architektonických detailů a dominant našeho historického jádra ve své estetické podobě, je také podnikatelským magnetem s vysokou přidanou hodnotou pro nabídku a poptávku.

Každý nepřiměřený zásah do jemné historické soustavy objektů a struktury vjemů, může tyto vztahy narušit. Jde také o to, být součástí evropské stavební kultury, která je důsledná v ochraně historického dědictví.

Musím však souhlasit s příspěvkem, který upozorňuje na fakt, že se negativní stanovisko dovídá až ve chvíli, kdy chce svůj záměr (s okny, vikýřem, fasádou apod.) realizovat.

Tomu má zabránit práce na regulačním plánu památkové rezervace, aby se dopředu stanovily podmínky pro rekonstrukce, modernizace a opravy v této části města. A to tak, aby se tohoto procesu mohl zúčastnit každý občan, zejména však vlastníci.

Proto jsem opravdu rád, že toto začínající zastupitelstvo potvrdilo svoje záměry v rozvoji města s cílem zvýšit jeho podnikatelský potenciál a současně i podpořit péči o jeho historické centrum, pořízením nového územního plánu Kroměříže a regulačního plánu pro městskou památkovou rezervaci.

Ing. Jan Slanina, 14. 1. 2015
Předseda výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu.