Aktuality

pondělí
27. června
2011

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Stanovisko místní organizace ČSSD Kroměříž k problematice zavážky bývalé cihelny ve Vážanech

Účastníci schůze místní organizace dne 24. června 2011 se plně ztotožňují a stojí za usnesením Zastupitelstva Města Kroměříž ze dne 14. června 2007, které zástupci ČSSD iniciovali, a které navazuje na dřívější postoje samosprávných orgánů Města Kroměříž v této problematice.

Následuje text usnesení Zastupitelstva Města Kroměříž ze dne 14. června 2007:

„konstatuje,
že v současné době dle platných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Českého báňského úřadu není možné prostor bývalé cihelny zavážet jiným materiálem, než zeminou, hlušinou a kamením. Pokud v předmětné záležitosti bude probíhat nové správní řízení o podmínkách zavážení prostoru bývalé cihelny Vážany, bude mimo jiné dotčeným orgánem státní správy odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž a účastníkem řízení město Kroměříž. Stanovisko města Kroměříže bude předmětem dalšího jednání po té, co bude zahájeno nové správní řízení v předmětné záležitosti. Na základě dostupných informací, s eventuelním záměrem s navážením materiálu OTOSAN 2, Zastupitelstvo města Kroměříže nesouhlasí.“

Na toto usnesení navázalo současné zastupitelstvo svým usnesením ze dne 19. května 2011:
„konstatuje,
že v plném rozsahu trvá na svém původním usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 14. června 2007, v němž nesouhlasí se záměrem navážet do prostoru bývalé cihelny ve Vážanech materiál OTOSAN 2.“

O skutečnosti, že Město Kroměříž a jeho dotčené odbory a odpovědní zaměstnanci úřadu vedli a vedou dlouhodobý a nesmlouvavý boj za zájmy občanů města, v tomto případě především v dotčených lokalitách, svědčí rozsah dokumentace a hloubka sporů s majitelem bývalého hliniště ve Vážanech a orgány, do jejichž kompetence rozhodování a posuzování dané problematiky spadá. Postoj Města Kroměříž byl v minulosti důsledný a zásadový s cílech ochránit zájmy občanů města.