Aktuality

úterý
3. března
2015
MUDr. Olga Sehnalová, MBA

napsal(a)
MUDr. Olga Sehnalová,
MBA

Tichý prodej atletického stadionu

Sokol Kroměříž se dlouho dohadoval s místním atletickým klubem o vlastnictví pozemků a podmínkách užívání atletického stadionu. Spor nyní vyvrcholil jeho prodejem. Komu? Soukromému podnikatelskému subjektu, podle výpisu katastru nemovitostí firmě KS holding s.r.o. Nepochybně v dobrém úmyslu pokračovat v dosavadní činnosti. Přesto se veřejně ptám, proč nebyla oficiálně učiněna nabídka k odkoupení městu Kroměříž, které se tam v minulosti podílelo na mnohamilionových investicích? Nevím a nechci spekulovat o tom, zda by město nabídku přijalo, ale myslím, že s ohledem na své investice a snahu řešit komplexně provoz sportovišť ve městě, by o tom minimálně vážně uvažovalo nebo uvažovat mělo. Přístup Sokola Kroměříž je proto podle mne poněkud zvláštní a stojí za veřejné vysvětlení.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, zastupitelka města Kroměříž, poslankyně Evropského parlamentu