Aktuality

úterý
14. července
2015
Mgr., Bc. Karel Holík, BA, MBA

napsal(a)
Mgr., Bc. Karel Holík, BA,
MBA

Výhody pro aktivní mladé sportovce.

Vzhledem ke zkušenostem, které máme v oblasti vrcholového sportu jsme se rozhodli, že podpoříme aktivní děti a mládež do 18 let, kteří sportují na sportovištích města Kroměříže (SZMK) a umožníme jim vstup na tyto sportoviště zdarma. Jedná se o vstup na koupaliště Bajda, bruslení veřejnosti na zimním stadionu a plavání veřejnosti na plaveckém bazénu. Tuto výhodu můžou děti a mládež využívat od 1.7.2015. Registrace je možná na webových stránkách www.szmk.cz v sektoru „Registrace“. Je k tomu potřeba vyplnit krátký formulář a vložit fotografii. Bližší informace mají vedoucí oddílů jednotlivých sportů, kteří poskytly seznamy členů. Samozřejmě se to týká pouze členů, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky a jsou členy jednotlivých sportovních svazů. Naší snahou je podpořit děti, mládež, ale i rodiče, kteří věnují čas a finanční prostředky tomu, aby jejich děti aktivně sportovaly. Tuto podporu za první týden využilo více jak sto dětí převážně těchto sportů: fotbal, hokej, basketbal, judo, karate, box, atletika, plavání, stolní tenis apod.