Aktuality

pondělí
22. října
2018

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

Zastupitelé vznikající koalice usilují o zachování péče v Kroměřížské nemocnici

Zdravotnictví bylo jedním z hlavních témat říjnových komunálních voleb v Kroměříži.

Nově zvolení zastupitelé města Kroměříže, za Nezávislé Mgr. Jaroslav Němec, PhDr. Jana Janoušková, MUDr. Jaroslav Novák, Mgr. Petra Fečková, MUDr. Tomáš Třasoň a Ing. Petr Komínek, za Zdravé Kroměřížsko MUDr. Miloš Kucián, MUDr. Yvonna Smělíková a Mgr. Vít Peštuka, za Českou pirátskou stranu Vratislav Krejčíř a Petr Stoklasa a za Českou stranu sociálně demokratickou Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA a MUDr. Olga Sehnalová, MBA prohlašují, že:

- považují poskytování dostupné zdravotní péče za svou prioritu i v nadcházejícím volebním období

- podporují Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska přijaté dne 15. února 2018 a Prohlášení starostů měst a obcí Kroměřížska ze dne 15. března 2018

- usilují v prvé řadě o zachování samostatné Kroměřížské nemocnice a.s. v minimálně stávajícím rozsahu poskytované péče

- podporují realizaci dlouhodobě plánových investičních rozvojových záměrů vycházejících z Generelu zdravotnictví Zlínského kraje, včetně časového harmonogramu realizace


- vyzývají hejtmana, Radu Zlínského kraje a Zastupitelstvo Zlínského kraje, aby veškeré záměry týkající se Kroměřížské nemocnice a.s., případně záměry s možným dopadem na dostupnost zdravotní péče pro občany kroměřížského regionu, konzultovali se Zastupitelstvem města Kroměříže a také s představiteli dalších spádových měst a obcí