Aktuality

pondělí
27. června
2011
Mgr. Miloš Malý

napsal(a)
Mgr. Miloš
Malý

Zimní stadion a plavecký bazén v Kroměříži nutně potřebují modernizaci

Většina z nás dobře zná současný neutěšený  stav zimního stadionu a plaveckého bazénu. Jde o stavby realizované v minulosti prostřednictvím AKCE – Z. Po roce 1989 byla tato sportoviště předána sportovním klubům, které je provozovaly tu s větším či menším úspěchem. Postupem času když sportovcům docházely prostředky na provoz bylo jediným řešením jak zachovat tato sportoviště pro veřejnost jejich převzetí městem Kroměříž. Zimní stadion město koupilo v dražbě. Následně koupilo i plavecký bazén. Jde o technologicky náročné stavby, do kterých město muselo investovat nemalé prostředky, aby je udrželo v chodu. Navzdory této snaze se nenacházely v rozpočtu města potřebné desítky milionů na jejich modernizaci. Jediným možným řešením jak zafinancovat modernizaci jsou peníze z dotačních programů. Pro získání takovýchto prostředků musí mít žadatel zpracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje sportovního areálu, příslušný projekt a musí být vyhlášen dotační titul. Jak se zdá v současné době se již blýská na lepší časy. Město Kroměříž má zpracované potřebné materiály, které bude projednávat Rada města a následně Zastupitelstvo města. Pokud se nalezne mezi zastupiteli obecná shoda, pak nic  nebrání tomu, aby město po vyhlášení příslušné výzvy v rámci Regionálního operačního plánu v sekci Integrovaný plán pro města nad 5.000,- obyvatel podalo svůj projekt. Podle mého názoru je materiál dobře připraven městem k těmto účelům založenou obecně prospěšnou společností KROK, která má s tvorbou projektů pro dotace velké zkušenosti a městu Kroměříž se spolupráce s touto společností bohatě vyplácí.

Celkem se předpokládají pro projekt rozvoje sportovní zóny Kroměříž, jak je akce pracovně nazvána, tyto finanční objemy.

Rekonstrukce krytého bazénu 25 milionů Kč
Prostory za plaveckým bazénem 8 milionů Kč
Rekonstrukce zimního stadionu 25 milionů Kč
Úprava venkovních prostor za zimním stadionem 7 milionů Kč
Veřejná prostranství 12 milionů Kč
Celkem tedy náklady projektu budou 77 milionů Kč

Navíc je do celého projektu zapojena soukromá firma, která v rámci tohoto projektu na vlastních dosud nevyužívaných pozemcích postaví vlastním nákladem cca 33 milionů Kč  krytou tenisovou halu včetně venkovního tenisového areálu. Taková stavba v našem městě dlouhodobě chybí.

Na co nového se můžeme těšit. Kromě opravy zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu také na skate park, bikepark, lezeckou stěnu. To vše v okolí zimního stadionu. Navíc zde bude pro veřejnost nové venkovní kluziště.

Za plaveckým bazénem bude vybudován odpočinkový prostor s bazénkem pro děti, chrlič vody, skluzavka a divoká voda.
Zkrátka nepřijdou ani další navazující plochy. Vybudují se nové chodníky, zlepší se parkování jak u zimního stadionu tak u plaveckého bazénu. Upraví se cesta k fotbalovému hřišti. Opraví se naučná stezka okolo Bagráku a další potřebné drobnější stavby a vybavení.

Je to projekt, který přinese městu Kroměříž tolik potřebné investice. Přitom město zaplatí jen část a většina peněz půjde z operačního programu. MO ČSSD Kroměříž podporuje tento záměr, neboť našim spoluobčanům přinese  mnoho pozitiv a žádné negativa. Navíc se vytvoří nové pracovní příležitosti, kterých je zoufalý nedostatek.

Vlastní výstavba celého komplexu by měla probíhat v letech 2012 až 2015. Věřím, že po dokončení těchto staveb bude pro občany města vytvořena komplexní sportovně odpočinková zóna, kde bude vše v dobré docházkové vzdálenosti s napojením na MHD a bude také pamatováno dostatečným počtem parkovacích míst na motorizované návštěvníky.