Volby

2018 Volby do obecních zastupitelstev

5. a 6. října 2018 budete rozhodovat o novém vedení města Kroměříže. O vaši volební přízeň se budeme ucházet i my z ČSSD. Co pro vás chceme udělat během dalších čtyř let? Podívejte se na náš plán.

VOLEBNÍ PROGRAM

RODINA

Zajistíme dobré školy pro děti, dostupné byty pro rodiny i kvalitní péči pro seniory

 • budeme nadále dbát na kvalitu výuky a dobré vybavení našich škol
 • zavedeme pozice školního psychologa na každé ZŠ
 • zahájíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a zachováme bytový fond města
 • podpoříme praktickou a speciální školu a výuku dětí s hendikepem
 • vytvoříme dobré podmínky pro spolky mládeže, seniorů i občanů se zdravotním postižením
 • rozšíříme terénní sociální služby a domácí péči

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Uděláme všechno proti omezování péče v Kroměřížské nemocnici

 • nechceme přesun oddělení nemocnice ani zaměstnanců do Zlína
 • podpoříme vybavení Kroměřížské nemocnice
 • pořídíme defibrilátory na veřejná místa

ROZVOJ MĚSTA

Dotáhneme zadání a schválení územního plánu města Kroměříže

 • vyřešíme žádosti občanů a firem o změnu územního plánu
 • zahájíme přípravu západního silničního spojení (Vážany–Lutopecká)
 • pokročíme v přípravě druhého silničního mostu přes řeku Moravu

BEZPEČNOST

Zaměříme se na riziková místa

 • zvýšíme bezpečné prostředí pro naše děti u škol, hřišť a parků
 • doplníme chybějící přechody pro chodce na frekventovaných místech (smuteční síň, zimní stadion aj.)
 • instalujeme kamery na rizikových místech
 • podpoříme spolupráci mezi státní a městskou policií

DOPRAVA

Zvýšíme bezpečnost a dostupnost dopravy pro všechny obyvatele města i místních částí

 • postavíme novou lávku přes řeku Moravu
 • vyřešíme rizikové křižovatky (Albertova–Havlíčkova aj.)
 • zavedeme MHD do místních částí
 • budeme řešit parkování na sídlištích i v centru
 • vybudujeme parkovací dům na Velehradské ulici
 • bezpečně napojíme cyklostezky (Pekelce–Altýře aj.)

SLUŽBY OBČANŮM

Zasadíme se o kvalitní a cenově dostupné služby pro občany města

 • zachováme nejnižší cenu vody ve Zlínském kraji, díky podílu města ve společnosti VAK
 • udržíme výši poplatků za odpady a rozšíříme možnosti třídění odpadu (kompostéry, sběrná místa)
 • rozšíříme bezbariérové prostředí ve městě
 • zřídíme připojení k internetu zdarma na veřejných místech

SPORT

Připravíme rekonstrukce a opravy sportovišť v majetku města

 • postavíme víceúčelovou halu
 • propojíme obě části Bajdy
 • obnovíme Pionýrskou louku
 • podpoříme sportovní organizace, zejména sportování dětí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pohlídáme a zlepšíme kvalitu životního prostředí a odoláme tlakům velkých firem

 • zabráníme snahám zavážet Vážanskou cihelnu chemickým odpadem
 • posílíme kontrolu kvality ovzduší v průmyslových částech města
 • realizujeme protipovodňová opatření, která v době sucha zadržují vodu v krajině
 • ​vyhledáme místa pro výsadbu nové zeleně a zlepšíme následnou péči

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Zajistíme pestrou nabídku kulturního vyžití pro občany Kroměříže a turisty

 • budeme nadále vylepšovat zázemí pro kulturní akce
 • podpoříme spolky v oblasti kultury a umělecké školy
 • podpoříme akce s tématem tradic, venkova a folklóru
 • vybudujeme zázemí pro turistickou plavbu po řece Moravě (Baťův kanál)

ÚŘADY

Zrychlíme a zpříjemníme kontakt s úřady

 • soustředíme klíčové odbory do budovy na Hanáckém náměstí
 • zlepšíme dopravní dostupnost úřadu (parkování, zastávka MHD)
 • zjednodušíme komunikaci s úřady na dálku

Kandidátka

Úspěchy

2014 Volby do obecních zastupitelstev

Volební program

Kandidátka

Úspěchy

2014 Volby do Evropského parlamentu

Kandidátka

Úspěchy

2010 Volby do Senátu Parlamentu ČR

Kandidátka

Úspěchy

2010 Volby do obecních zastupitelstev

Volební program

Kandidátka

Úspěchy